Det grønne håndværkerfradrag

I det grønne håndværkerfradrag får boligejeren primært fradrag for energiforbedrende tiltag. Så kan du bl.a. udføre efterisolering, udskiftning af vinduer og døre samt energirådgivning med skatterabat for boligejeren.

Håndværkerfradraget, der også er kendt som BoligJob-ordningen, er vedtaget for 2018 og frem. Fradraget har de senere år skabt debat, og ordningen har endnu flere gange været dømt ude. Men nu er den altså blevet permanent

Det er godt nyt for dig, der fx udfører efterisoleringer samt udskiftning af døre og vinduer, for boligejeren kan også fremover trække din arbejdsløn fra i skat. Så har du gode kort på hånden, når du skal sælge opgaverne.

Sådan fungerer det grønne håndværkerfradrag

 • Boligejeren kan opnå fradrag for opgaver knyttet til energibesparelser, energiforsyning, energirådgivning, klimasikring m.m. Det gælder fx også udvendigt malerarbejde. Du kan se den fulde liste over opgaver med fradrag nedenfor.
 • Fradraget gælder den del af byggesummen, der udgøres af din arbejdsløn – op til 12.000 kr. pr. person i husstanden pr. år. Desuden 6.000 kr. pr. person i husstanden for serviceydelser (rengøring, børnepasning, alm. havearbejde m.m.). I alt 18.000 kr.
 • For at boligejeren kan udnytte håndværkerfradraget, skal DU angive materialeudgifterne og udgifterne til din arbejdsløn som separate poster på fakturaen. Derudover skal din faktura oplyse dit firmas CVR-nr., faktura-nr. samt:
  1. Hvilket arbejde har du udført? (beskrivelse af arbejdet?
  2. Hvornår har du udført det? (dato)
  3. Hvor har du udført det? (arbejdsstedets adresse)

Du kan læse mere om det grønne håndværkerfradrag i aftaleteksten hos Dansk Byggeri. Vær også opmærksom på, at der gælder særlige regler for opgaver udført på fritidsboliger.

Her er håndværksopgaverne med grønt fradrag:

 • Isolering af tag
 • Reparation og forbedring af skorsten, fx:
  1. Indsættelse af isokernforing – Indsættelse af filter
 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
  1. Nye ruder og vinduer
  2. Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
  3. Forsatsvinduer
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
  1. Nye døre
 • Isolering af ydervægge, fx:
  1. Isolering
  2. Hulmursisolering
 • Isolering af gulv, fx:
  1. Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
  1. Radiatortermostatventiler
  2. Vejrkompenseringsanlæg
  3. Ur-styring
  4. Udskiftning af radiatorer
 • Installation af intelligent varme, ventilations- og lysstyring, fx:
  1. Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
  2. Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
  3. Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx:
  1. Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
  1. Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
  2. Installation, reparation eller udskiftning af solceller, dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
  3. Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:
  1. Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
  2. Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
  3. Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
  1. Varmepumper, der ikke kan køle
  2. Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
  3. Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper, der kan køle
 • Installation eller forbedring af ventilation, fx:
  1. Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding
 • Energirådgivning
  1. Energirådgivning til energiforbedringer
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx:
  1. Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:
  1. Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i f.eks. indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
  1. Kloakarbejder på egen grund
  2. Udskiftning af kloakrør
  3. Fornyelse og etablering af dræn
  4. Udskiftning af opsamlingstank
  5. Nedsivningsanlæg
  6. Minirensningsanlæg
  7. Rodzoneanlæg
  8. Højvandslukkere
  9. Regnvandsfaskiner
 • Radonsikring, fx:
  1. Radonudsugning
 • Installation af ladestik til el-biler:
  1. Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly
 • Afmontering af brændeovne:
  1. Afmontering af eksisterende brændeovne
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
  1. Maling af vinduesrammer (udvendigt)
  2. Maling af døre (udvendigt)
  3. Maling af ydervægge (udvendigt)
 • Tilslutning til bredbånd
  1. Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre
0

Udgivet:

Kategorier: Buschardts tips, Nyheder

Planlæg i god tid … sommeren nærmer sig

Går du og drømmer om fx et nyt tag til din bolig? Så er det vigtigt, at du begynder at planlægge det allerede nu. Forår og sommer er nemlig de bedste årstider for udskiftning af tag!

renovering af tag

Der er mange ting, du skal have med i dine overvejelser, og det er ofte rigtig godt at vende dine ideer med en tømrer eller en arkitekt, så du kender dine muligheder.

Her er nogle af de ting du bør overveje:
…hvad slags tagmateriale vil du gerne have?
…er dit indeklima optimalt, eller er der behov for at tænke ekstra isolering ind i dit byggeprojekt?
…har du lys nok i boligen, eller var det en idé at få monteret nye ovenlysvinder fra Velux?
…måske du gerne vil have flere kvadratmeter? Så er det måske en mulighed at bygge til og skifte et flat tag ud med et tag med rejsning.

Mulighederne er mange – og det samme er overvejelserne. Derfor start med at planlægge dit byggeprojekt allerede nu

Har du brug for et godt råd eller vil du vende en idé, så bare ring til os på 40 136 138.

Husk også at indhente flere tilbud i god tid, så du kan sammenligne dem og få den bedste løsning.

0

Udgivet:

Kategorier: Buschardts tips

Om os

Buschardt Byg & Renovering har snart 20 år på bagen, og de gode byggetraditioner lever stadig i bedste velgående. Vi løser alle typer opgaver indenfor tømrerarbejde, malerarbejde og mindre murerarbejde – og gerne som totalentreprise.

MEDLEM AF BYG GARANTI

byggaranti

KONTAKT OS

Buschardt logoPeter Buschardt i Fredensborg, Sjælland, DK på Houzz